Accoya "testvinner"
accoya terrasse best i test

Her er plattingen med de ulike terrassebordene montert i Oslo. (Foto: Treteknisk)

Kilde: Norsk Treteknisk Institutt/Byggmesteren.as

 

Norsk Treteknisk Institutt har testet Accoya-trevirket og 16 andre terrassematerialer utendørs i to år.

Seniorforsker ved instituttet, Ulrich Hundhausen, har doktorgrad innen kjemisk tremodifisering og kjenner godt til modifiseringsteknikken som brukes for å fremstille Accoya.

Målt mot 16 andre

– Acetylering av tre var noe man begynte å eksperimentere med allerede på 1920-tallet. Høy produksjonskostnad, alternativer impregneringer som i dag har blitt forbudt og flere andre faktorer gjorde at acetylbehandling først har fått en fortjent renessanse de senere årene, sier Hundhausen.

Hunhausen_web.jpg

Seniorforsker Ulrich Hundhausen i Norsk Treteknisk Institutt ledet studien i Norge. (Foto: Byggmesteren)

– Jeg kjenner godt til modifiseringsteknologien bak Accoya fra tidligere forskning, og jeg var spent på hvordan Accoya vil oppføre seg i forhold til 16 andre terrassematerialer i en utendørstest som Treteknisk startet i 2014, forklarer Hundhausen.

accoya terrasse best i test

En oversikt over materialene som var med i testen ved Norsk Treteknisk Institutt. Accoya er nummer 16. (Foto: Treteknisk)

– Flest foretrekker Accoya

I en preferansestudie om hvordan kunder oppfatter terrassebordenes utseende mht. sprekkbilde, som nylig ble offentliggjort av Treteknisk, oppga 94% av respondentene at Accoya var materialet som de foretrakk når det gjelder sprekkbilde.

Til sammenligning oppnår hviteik 2%, sibirsk lerk 14% og royal furu 69% etter to års eksponering utenfor instituttets lokaler i Oslo.

accoya terrasse best i test

Vel to år etter at terrassebordene ble montert granskes de nøye ut ifra en rekke kriterier, deriblant råte. Ingen av terrassebordene viste tegn til råteangrep høsten 2016. (Foto: Treteknisk)

– Det fins ulike såkalte tremodifiseringsmetoder, felles for disse er at de forbedrer én eller et fåtall av treets egenskaper uten biocider. De fleste tremodifiseringsmetodene, som f.eks. varmebehandling av trevirke, forbedrer holdbarhet mot råte og reduserer svelling og krymping, men det er en misoppfatning blant folk at en reduksjon i svelling og krymping nødvendigvis forhindrer sprekkdannelse i treet, forteller seniorforskeren.

– I noen typer varmebehandlet trevirke oppstår ofte store sprekker selv om treet ellers beveger seg lite. I Accoya ser man derimot at modifiseringsteknikken har endret begge deler; man får svært lite sprekkdannelse, vridning og bevegelse i treet samtidig som trevirket blir råtebestandig, forklarer forskeren.

accoya terrasse best i test

Accoya heter her «eddiksyreanhydrid modifisert radiata» og står lengst til venstre i figuren, som viser hvilke terrassebord deltakerne foretrakk mht. sprekkdannelse. (Illustrasjon: Treteknisk)

Kan overmales

Selv om Accoya ikke tar skade av å stå ubehandlet og viser en grå overflate etter noen måneders eksponering, mener forskeren at trevirket med fordel kan overmales eller beises fordi det gir et veldig bra underlag for mange malingstyper.

– Accoyas dimensjonsstabilitet stresser malingsfilmen svært lite, noe som resulterer i lange vedlikeholdsintervaller for overmaling, forklarer Hundhausen.

Woodlink AS: Leverandør av Accoya, Vi kan overflatebehandling og leverer også Sedertre kjernefuru eik ask bjørk.