Ask

ask panel spiler

Woodlink AS produserer dette eksklusive trematerialet.

Ask er det norske lauvtreslaget som samlet sett har de beste tekniske egenskapene. Det er også dekorativt med vakre tegninger. Derfor er askeveden svært anvendelig som materialer i gulv, trapper, dørstokker og alle typer innvendig bærende konstruksjoner. Spesielt er ask anvendelig som synlige dragere og stolper, i hel ved eller som limtre.
Ask egner seg også godt til kjøkkeninnredninger, paneler, møbler, skaft og listverk.
Tradisjonelt er virket brukt til finér. Askevirke ble lenge brukt til sportsartikler som ski, sleder og turnapparater, bygging av småbåter, skip og skuter.

Bøyestyrke, elastisitet og hardhet.

Sammen med eik og alm hører ask med blant de ringporete treslagene. Det spesielle med disse treslagene er at innenfor visse grenser er virkesegenskapene bedre dess raskere treet vokser. Årringebredder på 3-4 mm gir den beste virkeskvaliteten.
Av de tekniske egenskapene er det særlig bøyestyrke, elastisitet og hardhet som fremheves. Virket er svært seigt, elastisk og slitesterkt.
Askevirket har lys gulaktig yteved og brunaktig kjerneved, som særlig kommer frem med alderen.
Veden er middels tung, hard og grovstrukturert med tydelige årringer.
Askevirket er lite varig, særlig i friluft og i kontakt med jord (mindre
enn 5 år). Virket er mer stabilt overfor syrer og baser enn andre lauvtreslag.

Vi leverer også en rekke andre treslag som: Sedertre kjernefuru eik ask bjørk mm