Brannmaling/lakk

DSC_2392_web
kilden_boelgevegg_inne_dok
Bøler-Kirke
20110319_1595
Biokjemi_LOGO1-1_300px.png

Woodlink AS tilbyr overflatebehandling mot brann med produkter levert fra Biokjemi Norge

Vi påfører malingen/lakken i vårt eget lakkanlegg og er sertifisert for påføring av Biokjemi Norge.

 

Om passiv brannsikring

Det finnes to typer brannsikring: Aktiv og passiv. Aktiv brannbeskyttelse er tiltak som utløses når brannen bryter ut; brannalarmer, branndører, dørstengere, nødbelysning og ventilasjonssystemer som skal slå inn for å redusere røykmengden og redusere omfanget av brannen.

Passiv brannbeskyttelse (også kalt passiv brannsikring) er brannisolasjon som skal fungere forebyggende for å hindre røykutvikling, og minske faren for at brannen sprer seg.

Passiv brannsikring er delt inn i flere brannklasser, som skal fortelle deg hvor lenge man skal være trygg ved en eventuelt brann. Tar man en boligblokk som eksempel, så skal det for eksempel kunne brenne en time i naboleiligheten uten at brannen sprer seg videre. Dette øker sannsynligheten for at folk kommer seg ut, og beskytte eiendeler. Den skal også begrense skader i bygget samt gi tid til evakuering og slukningsarbeid. Hvilke brannklasser som gjelder avhenger av hvilken risikoklassifisering som legges til grunn, som bestemmes av branningeniører. 

Eksempel på brannklasser
rei30.png

REI er en brannklasse som omhandler brannmotstand, og omhandler brannkrav til bygningselementer, skiller, dører og vinduer, gjennomføringer, stålkonstruksjoner og verdiskap. Spesielt stålkonstruksjoner er vanlig å måtte behandle for å opprettholde bæreevne ved brann. Tallene sier hvor lenge materialet har bæring selv ved høye temperaturer. Stål mister bæreevnen raskere enn tre, og må derfor oftere beskyttes mot brann. 

bs1d0.png

B-s1,d0 er en brannklasse som omhandler antennelighet til et materiale, hvor mye røyk det produserer og om det blir dråpedannelse (dryppende flammer). B-s1,d0 er et typisk brannkrav for overflater som vegger, tak og gulv. 

Informasjon og bilder hentet fra nettsiden til www.biokjemi.no

For fullstendig informasjon om brannklasser og krav se www.dibk.no