Kjernefuru

Kjernefuru Malmfuru kledning
Kjernefuru Malmfuru kledning
Kjernefuru Malmfuru kledning
Kjernefuru, Adelfuru, Malmfuru
Kjernefuru, Adelfuru, Malmfuru
Kjernefuru, Adelfuru, Malmfuru
Kjernefuru, Adelfuru, Malmfuru

Kjernefuru, Adelfuru, Malmfuru, kjært barn har mange navn!

 

Kjerneveden skjæres fra seintvokst furu. Den indre kjernen, malmen, er tett og vannavvisende. Harpikssyrer og andre stoffer i kjerneveden motvirker soppangrep og råte. Kjerneved er full av ekstraktstoffer som er giftige for sopp og insekter og derfor fungerer som naturlige trebeskyttelses-midler. Ekstraktstoffene består av mange forskjellige typer organiske forbindelser, så som harpikssyrer og fenolske forbindelser. Blant de fenolske forbindelsene er det særlig pinosylvin som regnes som viktig for kjernevedens motstand mot råtesopper.

De meste kjente naturlige antisopp- og beskyttelsevæsker i furua er tjære, harpiks og kvae. Kjerneved lar seg ikke kunstig impregnere; den er naturlig impregnert av harpiks og andre stoffer i furua.

Kledning av kjerneved skal monteres med marg-siden ut, og trevirket må ikke stå i vann eller berøre jord.

Ubehandlet kjerneved får etter hvert en naturlig og røff gråfarge. En ubehandlet kledningsvegg av kjerneved kan stå vedlikeholdsfri i mange år. Kjerneveden er velegnet for maling og beis fordi den er svært stabil.

Kjernefuru med "Patina"

IMG_20191104_112950.jpg

Kjernefuru med "Patina"

 

Du kan nå bestille Kjernefuru beiset med "Patina".
Dette er en fin måte å imitere den naturlige aldringsprosessen til treet. Gjør at du får riktig uttrykk fra første dag.

Beisen slites bort i takt med naturlig gråning.
På bildet over ser du beiset høvlet og uhøvlet kledning.

For å høre mer om dette produktet ta kontakt!

Woodlink AS: Leverandør av Accoya, Vi kan overflatebehandling og leverer også Sedertre kjernefuru eik ask bjørk.