Lønn

lonn

Woodlink AS produserer dette eksklusive trematerialet.

Lønn egner seg godt til møbler, spesielt til møbler med bøyde emner. Virket blir videre anvendt til spiler, parkett, gulvbord, paneler, trapper, lister, rekkverk, leketøy og sportsutstyr. Lønn blir mye brukt til finérproduksjon, både som knivskåret og skrellet finér. Lønn kan danne resonansvirke, og er dermed egnet til musikkinstrumenter.
Virkets spesielle struktur og lyshet gjør det meget dekorativt til utsmykning,
gjerne i kombinasjon med mørke treslag (intarsier).

Homogent og slitesterkt.

Veden til lønn har en gulhvit til hvit farge med fin glans og er meget dekorativ. I blant har veden en vakker bølgeformet tekstur. Virket er middels tungt og har gode styrkeegenskaper. Det er homogent og slitesterkt og krymper moderat. Vridning av veden unngås ved tørking under belastning. Det er vanskelig å skille virket av de to lønneartene (spisslønn og platanlønn) fra hverandre. Platanlønn er ubetydelig lysere enn spisslønn.
Veden regnes som lite varig (5 - 10 år) under vekslende klimaforhold).

Trevirket lar seg enkelt bearbeide, både maskinelt og for hånd. Det kan høvles, skrelles, dreies, pusses og limes. Ved høvling av virke med uregelmessig fiberstruktur anbefales en sponvinkel på 15 grader. Ved bruk av uskarpt verktøy
oppstår lett forbrenningsflekker. Veden er lett å overflatebehandle, og tåler rask lakktørking. Dampbehandlet virke har meget gode bøyeformingsegenskaper. Virket lar seg lett spikre og skru. For å unngå sprekker i endene kan det være aktuelt å forbore.

Woodlink AS: Leverandør av Accoya, Vi kan overflatebehandling og leverer også Sedertre kjernefuru eik ask bjørk.