Securo Firebreather™

Den patenterte Firebreather™-teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

prod_2.png

Hulromsventil

Med Firebreather™ Hulromsventil kan man seksjonere hulrommet under kledningen slik at brannspredningen begrenses.

prod_6.png

Miniventil

En ventil utviklet spesielt for å brannsikre mindre åpninger i fasade samtidig som den ivaretar nødvendig lufting.

prod_3.png

Overstrømsventil

Ingen detektorstyring eller aktivering påkrevd – blokkerer momentant for brannspredning (30/60 minutter).

prod_4.png

Takfotventil

Firebreather Takfotventil med godkjent brannmotstand (EI30) – enkleste og billigste tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet samtidig som nødvendig lufting ivaretas.

Woodlink leverandør av Accoya, men leverer også sedertre kjernefuru eik ask bjørk.

brannhemmende produkter.

Vi kan overflatebehandling og brannhemmende produkter.