Hulromsventil 

securo hulromsventil
securo hulromsventil
securo hulromsventil
securo hulromsventil
securo hulromsventil
securo hulromsventil
securo hulromsventil
securo hulromsventil
securo hulromsventil

Med Firebreather™ Hulromsventil kan man seksjonere hulrommet under kledningen slik at brannspredningen begrenses.

I likhet med de øvrige Firebreather produktene tilfredsstiller hulromsventilen både behovet for tilstrekkelig lufting under kledningen og behovet for å redusere spredning av brann.
Den er den eneste tilsvarende ventilen i verden med brannmotstand mens den fortsatt er åpen for ventilering.
Alle andre lignende produkter slipper gjennom flammer og varme en periode før de lukker og det er da en stor risiko for at brann sprer seg.

I TEK17 § 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann står det under preaksepterte ytelser:

 

3. Overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske egenskaper.

Dette betyr at hvis man har et krav til å brannsikre fasaden vil dette også gjelde innsiden av kledningen. Dette løses på den enkleste og beste måten ved å bruke FB hulromsventil for å hindre brannspredning bak fasadekledning.

Hulromsventilene monteres bak fasadekledning enten ved bunnsvill eller i etasjeskille for å hindre brannspredning mellom etasjer.
Ventilen er også godt egnet til å brukes i luftespaltene i takutstikk.
Se monteringsanvisning under for forslag til måter å montere FB Hulromsventil.

Ventilen tetter ikke hulrommet når den er montert, men tillater nødvendig utlufting under kledningen. Ved brann vil produktet tette lufteåpningene og hindre omfattende brannspredning.
Hulromsventilen kommer i flere ytelsesvarianter – EI30, EI60 og EI90.

Brannklassifisering

Firebreather teknologien er godkjent for brannmotstand EI30, EI60 og EI90.

E = Integritet (tetthet).

I = isolasjon.

 

For en bygningsdel med brannskillende funksjon er integritet (E)  definert som bygningsdelens evne til å motstå brannpåkjenningen på en av sidene, uten at brannen smitter igjennom, som følge av gjennomtrengning av flammer og varme gasser.

Isolasjon (I) betyr at konstruksjon skal begrense temperaturstigningen på ueksponert side så den er maksimalt 140 °C i snitt og aldri over 180 °C på ett punkt.

I tillegg har vi de eneste produktene med umiddelbar flammestopp.

Hulromsventil:

 • Løser behovet for brannsikker ventilering på en enkel og billig måte

 • Sikrer nødvendig lufting

 • Blokkerer momentant for brannspredning i hulrom

 • Helt passiv

 • Lang levetid

 • Enkel montasje

 • Brannklasse EI30 / EI60 / EI90

Teststandard:

 • EN 1366-4:2006

 • ASTM2912 – Direkte flammetest

 • SP105 fasadetest – tredjepartstest

 • Lepir2 fasadetest – tredjepartstest

 • BS8414 fasadetest – tredjepartstest

Anvendelsesområder:

 • Bak utlektet fasadekledning

 • Etasjeskiller

 • Luftespalter i tak/loft

 • Andre hulrom i konstruksjonen

Løsningen kombinerer:

 • Nødvendig lufting

 • Branncellebegrensende konstruksjon

 • Hindrer mus og skadedyr fra å komme inn i konstruksjonen


VIDEO

Test gjort for å sammenligne vår hulromsventil og en konkurrerende hulromsventil.
Securo hulromsventil er satt inn på filmene til venstre, mens det konkurrerende produktet er satt inn i hulrommet i filmene til høyre.

Mens vi ser at vår ventil sikrer hulrommet mot flammer fra første sekund ser vi at det andre produktet slipper gjennom flammene i lang tid før den lukker.
Dette er lenge nok til at alt i hulrommet og på oversiden av hulrommet har tatt fyr.

Woodlink AS: Leverandør av Accoya, Vi kan overflatebehandling og leverer også Sedertre kjernefuru eik ask bjørk.