Overstrømsventil 

securo overstrømsventil
securo overstrømsventil
securo overstrømsventil
securo overstrømsventil
securo overstrømsventil
securo overstrømsventil
securo overstrømsventil

Ingen detektorstyring eller aktivering påkrevd – blokkerer momentant for brannspredning (30/60 minutter).

Ventilering gjennom branncelleskiller kan være utfordrende der kondens og varme kan være et problem i rom der det er krav om branncellebegrensende utforming.

Et veldig godt og rimelig alternativ til kanalføringer og brannspjeld er å bruke helt passive lufteventiler i vegger med krav til brannsikring.

Dette blir da en enkel og rimelig løsning for ventilering på tvers av branncelleskiller uten at det går på bekostning av konstruksjonens brannklasse.

Man får da en helt passiv løsning som er momentant brannsikker når en brann starter.
Denne løsningen krever da ingen detektorstyring eller aktivering og dermed ingen kostbar installasjon eller vedlikeholdskostnader.

 

Overstrømsventilene er lagerført hos Securo i en del standardstørrelser og vi lager også alle spesialstørrelser mellom 100x100mm og 600x600mm på bestilling.
Alle ventilene leveres i brannklasse EI30 og EI60.

Standardstørrelser:

 • 150x150mm

 • 200x200mm

 • 500×100 mm

 • 500x150mm

 • 600x600mm

 

Overstrømsventilen må installeres i kombinasjon med godkjente rister på vegg.
Disse ristene er per nå Flexit sjalusirist i stål, Flexit klaffventil og OVA rister fra Trox Auranor.

FB Overstrømsventil inneholder ingen bevegelige deler og trenger ikke spesielt vedlikehold for å sikre funksjon i tilfelle brann. I forhold til luftgjennomstrømning bør visuell inspeksjon av ventilene foretas for å sikre at de perforerte stålplatene ikke er tilstoppet av støv, insekter eller lignende Det anbefales derfor å utføre inspeksjon og nødvendig rengjøring minimum hvert femte år.

 

Eksempel på bruksområder for vår overstrømsventil:

 • Lufting gjennom yttervegg.

 • Beboelsesrom

 • I gavlvegg

 • Boder

 • Lufting av garasjeanlegg

 • Innendørs brannskiller, mellom kontorer, tekniske rom, etc.

 • I brannskille på loft for lufting fra gavlvegg til gavlvegg.

 

Testet og klassifisert i henhold til: NS-EN 1366-3:2009
Produktdokumentasjon fra RISE Fire Research AS: SPFR 030-0277

Den patenterte FB-teknologien (Firebreather) er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning. Oppfinnelsen er den første som muliggjør et momentant brannklassifisert skille i et ventilert element uten at dette innebærer bevegelige deler, detektorer, kabling eller aktivering.

 

Brannklassifisering

Firebreather teknologien er godkjent for brannmotstand EI30, EI60 og EI90.

E = Integritet (tetthet).

I = isolasjon.

 

For en bygningsdel med brannskillende funksjon er integritet (E)  definert som bygningsdelens evne til å motstå brannpåkjenningen på en av sidene, uten at brannen smitter igjennom, som følge av gjennomtrengning av flammer og varme gasser.

Isolasjon (I) betyr at konstruksjon skal begrense temperaturstigningen på ueksponert side så den er maksimalt 140 °C i snitt og aldri over 180 °C på ett punkt.

I tillegg har vi de eneste produktene med umiddelbar flammestopp.

Woodlink AS: Leverandør av Accoya, Vi kan overflatebehandling og leverer også Sedertre kjernefuru eik ask bjørk.